Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The spatial distribution of snow thickness on glaciers is driven by a set of climatological, meteorological, topographical and orographic conditions. This work presents results of snow accumulation studies carried out from 2006 to 2009 on glaciers of different types: valley glacier, ice plateau and ice cap. In order to determine snow depth, a shallow radio echo−sounding method was used. Based on the results, the following snow distribution patterns on Svalbard glaciers have been distinguished: precipitation pattern, precipitation−redistribution pattern, redistribution pattern and complex pattern. The precipitation pattern assumes that the snow distribution on glaciers follows the altitudinal gradient. If the accumulation gradient is significantly modified by local factors like wind erosion and redeposition, or local variability of precipitation, the accumulation pattern turns into the precipitation−redistribution pattern. In the redistribution pattern, local factors play a crucial role in the spatial variability of snow depth. The complex pattern, however, demonstrates the co−existence of different snow distribution patterns on a single glacial object (glacier/ice cap/ice field).
Go to article

Abstract

The main scientific goal of this work is the presentation of the role of selected geophysical methods (Ground-Penetrating Radar GPR and Electrical Resistivity Tomography ERT) to identify water escape zones from retention reservoirs. The paper proposes a methodology of geophysical investigations for the identification of water escape zones from a retention fresh water lake (low mineralised water). The study was performed in a lake reservoir in Upper Silesia. Since a number of years the administrators of the lake have observed a decreasing water level, a phenomenon that is not related to the exploitation of the object. The analysed retention lake has a maximal depth between 6 and 10 m, depending on the season. It is located on Triassic carbonate rocks of the Muschelkalk facies. Geophysical surveys included measurements on the water surface using ground penetration radar (GPR) and electrical resistivity tomography (ERT) methods. The measurements were performed from watercrafts made of non-metal materials. The prospection reached a depth of about 1 to 5 m below the reservoir bottom. Due to large difficulties of conducting investigations in the lake, a fragment with an area of about 5,300 m 2, where service activities and sealing works were already commenced, was selected for the geophysical survey. The scope of this work was: (1) field geophysical research (Ground-Penetrating Radar GPR and Electrical Resistivity Tomography ERT with geodesic service), (2) processing of the obtained geophysical research results, (3) modelling of GPR and ERT anomalies on a fractured water reservoir bottom, and (4) interpretation of the obtained results based on the modelled geophysical anomalies. The geophysical surveys allowed for distinguishing a zone with anomalous physical parameters in the area of the analysed part of the retention lake. ERT surveys have shown that the water escape zone from the reservoir was characterised by significantly decreased electrical resistivities. Diffraction hyperboles and a zone of wave attenuation were observed on the GPR images in the lake bottom within the water escape zone indicating cracks in the bottom of the water reservoir. The proposed methodology of geophysical surveys seems effective in solving untypical issues such as measurements on the water surface.
Go to article

Abstract

W artykule przedstawiono zalety i ograniczenia systemu Seismobile zebrane w wyniku wstępnych badań terenowych. Jest to system mobilny przystosowany do wykonywania równocześnie pomiarów sejsmicznych oraz georadarowych. Ta cecha wyróżnia ten system od dotychczas opracowanych strimerów. W pracy przedstawiono metodykę pomiarową systemu Seismobile, obejmującą przygotowanie sprzętu, akwizycję danych oraz wykonanie pomiaru danych sejsmicznych. Na podstawie dotychczasowych testów omówiono zalety systemu Seismobile, do których należy zaliczyć m.in. ograniczenie pracochłonności podczas pomiarów, bezprzewodową komunikację pomiędzy elementami systemu, niezależność modułów pomiarowych od siebie, możliwość zmiany rozstawu w zależności od zadania badawczego, mobilny wzbudnik, możliwość zastosowania dowolnego typu czujników sejsmicznych, zapis danych na powszechnie dostępnych kartach pamięci SDHC, stację dokującą służącą do archiwizowania i ładowania baterii modułów pomiarowych. System Seismobile, podobnie do innych tego typu urządzeń, posiada również różnego rodzaju ograniczenia, głównie o charakterze technicznym. Przygotowanie systemu do pierwszego pomiaru jest czasochłonne i wymaga dość dużego nakładu pracy. Zestawy czujników na metalowych podstawach mogą być niestabilne w trudnych warunkach terenowych, a ich kontakt z ośrodkiem jest słabszy niż w przypadku geofonów wbijanych w grunt. Czas pracy baterii modułów pomiarowych ulega skróceniu z upływem czasu. Mogą też występować problemy z rejestracją poprawnego sygnału GPS w trudnych warunkach terenowych, wykorzystywanego do lokalizacji systemu i synchronizacji czasu pracy jego elementów. Niezależnie od wskazanych ograniczeń wyniki uzyskiwane systemem Seismobile wskazują na jego dużą przydatność w badaniach defektów płytkiego podłoża.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more