Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 12
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W polskich elektrowniach pracuje ponad 50 bloków klasy 200 MW, głównie ponad czterdziestoletnich, których eksploatacja staje się coraz bardziej kosztowna z powodów funkcjonalnych i środowiskowych. Jednostki te albo przeszły już kosztowną modernizację, dostosowującą je do wymagań obowiązującej od 2016 r. dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), albo uzyskały w tym zakresie derogacje. Jednak najpóźniej od 2021 r. będą musiały spełniać one jeszcze bardziej restrykcyjne normy, tzw. konkluzje BAT dotyczące emisji zanieczyszczeń. Wymagają więc kolejnej modernizacji. Problematyczna jest także znaczna ilość dwutlenku węgla, który emitują. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dostrzegając ten problem, podjęło decyzję o wdrożeniu programu „Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe z uwzględnieniem trybu zamówienia przedkomercyjnego”. NCBR, przy czynnym zaangażowaniu uczestników sektora, planuje pozyskać niskonakładową metodę modernizacji bloków energetycznych. Ma ona nie tylko przedłużyć ich żywotność, ale także umożliwić eksploatację przy częstszych zmianach obciążenia, wymuszonych coraz większym udziałem OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Program ma na celu także wdrożenie w wymiarze krajowym rozwiązań zaczerpniętych z modelowego trybu finansowania badań amerykańskiej agencji DARPA. Planowane jest również przetestowanie nowatorskiego trybu zamówień przedkomercyjnych w dziedzinie nowych technologii. Artykuł wyjaśnia przede wszystkim, na czym polega nowe podejście NCBR do finansowania badań rozwojowych w dziedzinie elektroenergetyki (idea „państwo jako inteligentny zamawiający”). Analiza przedstawionego modelu programu odpowiada także na pytanie, czy pozyskanie innowacyjnej metody modernizacji bloków energetycznych ma szansę przyczynić się w znacznym stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Go to article

Abstract

The aim of the present study was to investigate whether the anterior chamber constitutes part of the normal migratory pathway of CD4+ and CD8+ lymphocytes in cattle and swine. The cells obtained from aqueous humor of cows and pigs were stained for CD4 and CD8 receptors, and subsequently analyzed with flow cytometry. The mean percentage of CD4+CD8-, CD4-CD8+ and CD4+CD8+ cells within the total lymphocyte population of the bovine anterior chamber was, respectively, 17.88, 12.64 and 27.26%. In turn, the mean values of these parameters in pigs were 1.77, 38.48 and 17.45, respectively. Among bovine and porcine CD4+CD8+ cells prevalent were those displaying CD4lowCD8low and CD4lowCD8high phenotypes, respectively. The results suggest that the anterior chamber in cattle and swine is an element in the normal migratory pathway of CD4+, CD8+ and CD4+CD8+ cells. Furthermore, the contribution of these subsets in the anterior chamber lymphocyte population can differ considerably between animal species.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more