Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Zjawisko faszyzmu do dziś inspiruje rzesze uczonych, którzy nadal nie są jednak w stanie udzielić w pełni satysfakcjonującej i jednoznacznej odpowiedzi na temat jego istoty. Wielość naukowych interpretacji narodowego socjalizmu, które pojawiły się już w okresie istnienia III Rzeszy, przede wszystkim jednak po 1945 roku, w historiografii zachodniej, a także w badaniach polskich, wciąż nie dają jednoznacznej odpowiedzi na temat powodów sukcesu Hitlera, wewnętrznej stabilności oraz społecznej atrakcyjności jego reżimu. Jedną z najnowszych koncepcji opisujących fenomen nazizmu jest teoria modernizacji, która w polskiej historiografii została opracowana przez germanistę Huberta Orłowskiego. Stanowi ona pokłosie głośnego w zachodnioniemieckiej nauce „sporu historyków” w latach 1985–1987, który koncentrował się na zagadnieniu porównywalności bądź wyjątkowości nazistowskiej polityki eksterminacji Żydów. Zdaniem historyka Henryka Olszewskiego owa polemika zakończyła się zwycięstwem argumentacji naukowej nad polityczną, rewizjonistyczną, która chciała zrelatywizować problem niemieckiej odpowiedzialności za masowe zbrodnie. W narracji „modernizacyjnej”, reprezentowanej zwłaszcza przez takich historyków RFN, jak Rainer Zitelmann, Frank Bajohr, Detlev Peukert, Werner Johe, Uwe Lohalm czy Götz Aly, chodzi przede wszystkim o ukazanie janusowego oblicza III Rzeszy, która była mieszaniną niejednokrotnie przeciwstawnych tendencji, nowoczesnych oraz konserwatywnych czy wręcz reakcyjnych pod względem społecznym i politycznym. W sensie polityki społecznej protagoniści tej teorii zwracali uwagę, iż państwo Hitlera było wariantem państwa opiekuńczego, tyle że o zabarwieniu totalitarnym, co w polskiej nauce opisywał już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Franciszek Ryszka, który stwierdził, iż III Rzesza nie produkowała jedynie armat, lecz również masło. W najnowszych badaniach wskazuje się, iż polityka ludobójstwa realizowana przez dyktaturę była ściśle skorelowana z osiągnięciem faktycznego dobrobytu i czerpaniem materialnych korzyści z mordu na ludności żydowskiej przez niemieckie społeczeństwo w czasie wojny. W ostatnich latach powraca się również do traktowania hitleryzmu jako zjawiska natury psychologicznej, którego powstanie i sukcesy były efektem fobii, nadziei oraz ambicji narodu niemieckiego, trwającego z dyktatorem w swoistej symbiozie „na śmierć i życie” aż do katastrofy roku 1945.
Go to article

Abstract

The aim of the article is depiction of the scientific cooperation between historians from Szczecin and Greifswald which is continuously developed in the beginning of the 21st century. The cooperation based primary on the DAAD guest professorship of Prof. Joerg Hackemann at the Institute for History and International Relationships at the University of Szczecin, lectures held by Prof. Lutz Oberdörfer from Greifswald, workshops at the EMAU lead by Dr. Paweł Migdalski, various research projects presented there by Dr. Rafał Simiński and Dr. Tomasz Ślepowroński. To mention be in this context the activity of Prof. Włodzimierz Stępiński and Prof. Jan M. Piskorski in the German scientific life and their participation at many debates and historical conferences. The rich contacts between the historians from both Pomeranian universities are referred to in a new and original form of a Szczecin–Gryfino postgraduate programme, started in the 21st century by the Institute for History and International Relationships at the University of Szczecin and Historisches Institut Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald. Within this undertaking two meetings of postgraduates took place where their scientific output was presented: on the 3rd/4th November 2010 in Szczecin and on the 26th/28th Mai 2011 in Greifswald. This initiative is for young researchers of importance – it allows their development outside of the only one, native research milieu. Unfortunately, the project of postgraduates from Szczecin and Greifswald is one of only few initiatives within the Polish-German historical neighbourhood.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more