Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article is an attempt to evaluate accuracy of Marx’s predictions and to present some reasons for Marx’s ineffectiveness as a forecaster. The article discusses contemporary research on forecasting, uses the results to Marx, and analyses the dialectic aspect of laws in order to explain forecasting weaknesses of Marx. The author of Capital turns out to be – in P.E. Tetlock’s typology – a ‘hedgehog’, i.e.: a bad forecaster, who uses questionable methods to defend his predictions at all costs.
Go to article

Abstract

W artykule analizuję Elzenberga koncepcję wartości ujemnej w świetle jego aksjologii. Ukazuję konsekwencje teorii Elzenberga, przedstawiam jej zalety i wady. Te ostatnie staram się zminimalizować, dokonując – w duchu Elzenberga – uzupełnień oryginalnej koncepcji. W ostatniej części artykułu pokazuję, jak można stworzyć jednolitą teorię wartości ujemnej – i wartości w ogóle – która obejmowałaby zarówno wartości perfekcyjne, jak też wartości utylitarne, a także uwzględniała stopniowalność cech.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more