Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Karol Marks (a także Fryderyk Engels) był – wbrew temu, co sam na ten temat sądził – twórcą wielu różnych utopii, które odegrały pewną rolę w historii XX wieku. Kwestii, jak duża była to rola (mającej charakter zarazem historiozoficzny i historyczno-empiryczny), autor nie podejmuje. Skupia się natomiast na charakterystyce poszczególnych utopii, a w szczególności – na ich aksjologicznej treści oraz na ich aktualności. Zdaniem autora, utopie marksowskie mogą stanowić dogodny punkt wyjścia dla poszukiwania różnorodnych projektów (politycznych, ekonomicznych, technicznych itd.), niezbędnych, by sprostać licznym wyzwaniom globalnym, wobec których ludzkość dziś stoi. Autor rozważa też racje, które znalazły wyraz w marksowskiej krytyce utopii, oraz wskazuje, które z nich mogą, jego zdaniem, być zaakceptowane, a które powinno się odrzucić.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W 1844 r. ukazało się dzieło Maksa Stirnera Jedyny i jego własność, w zamyśle obrazoburcze, w praktyce zaś zbagatelizowane nawet przez władze państwowe, które rezygnując z konfiskaty książki, uznały pomieszczone w niej pomysły za niedorzeczne, a tym samym całkowicie niezagrażające porządkowi publicznemu. Krytyki Jedynego dokonali jednak Karol Marks i Fryderyk Engels, wyśmiewając bezlitośnie teoretyczny projekt Stirnera na stronach Ideologii niemieckiej. Intryguje objętość tej krytyki – jest ona dość potężna jak na tak, zdawałoby się, marne dzieło, a przy tym o wiele obszerniejsza niż Stirnerowski oryginał. Czy bezwartościowemu dziełu poświęca się tak wiele uwagi? W artykule podjęta została próba ukazania rzeczywistego stosunku do – jak by chcieli Marks z Engelsem – utopijnej i absurdalnej figury Stirnerowskiego Jedynego. Na tle krytyki Stirnera przyglądam się Marksowskiemu ujęciu człowieka i społeczeństwa. Czy nie można twierdzić, że Marksa opis rzeczywistości jest równie absurdalny i niemożliwy do zrealizowania jak pomysły Stirnera?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Thaddeus Bulgarin (1789–1859) – a writer, critic and publishеr. During his activity hеtried to find his place in the history of both Polish and Russian literature and culture. However, neither Poles nor Russian considered him as their national author, despite the fact he was a very popular figure in the first half of the 19th century. Although Bulgarin’s heritage consists of numerous writings in the field of science-fiction literature, his name cannot be аlsо found among its creators. This article analyses the most significant visions of future by Bulgarin, in particular regarding the development of technology and its impact on human beings. Then it could be said that it was not Julius Verne, but Thaddeus Bulgarin, was the first one toprovide readers with travels to the centre of the Earth.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The category of expectation constitutes an important element of reflection in many scientific disciplines focusing on man. it is treated in both the categories of expectations inscribed in large social projects (e.g. of utopian nature) and individual expectations which build human daily routine. The article is divided into two parts. in the first, the issues of interpersonal expectations, analysed in the perspective of social psychology and sociology, will be undertaken. what will be explored here are the problems of defining the notion of expectation and the problems of expectations at school, which will be exemplified by the pygmalion effect. The first part is completed with some considerations on the meaning of expectation in sociology, the role of expectations in interaction, and the relations between expecting and social order. In the second part, the author focuses on the issues of expectations inscribed in utopian projects (“great expectations”). pedagogical utopias and relations between utopias and popularization of normative (formal) or informal pedagogies are subjected to analysis. The author makes here some references to the concept of post-materialistic society, attempting to elicit relations between this type of society and popularization of nonformal pedagogies.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This is the first study of Comrade October, the only drama in the oeuvre of Kazimierz Wierzyński (1894–1969). Written in 1950, it was not published until 1992. The article traces the origins of the play and assigns it to the tradition of dystopian fi ction (as exemplifi ed primarily by George Orwell’s Nineteen Eighty-Four. A close reading of the structure of the play (the characters, the plot and its temporal structure, etc.) reveals the originality of Wierzyński’s approach and the links between Comrade October and the poetry he wrote after the war in exile.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji