Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 10
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe fakty rzeczy ontologia hipostazy

Abstrakt

Wczesne stanowisko filozoficzne Profesora Bogusława Wolniewicza nawiązywało do poglądów nazywanych pierwszą filozofią Ludwiga Wittgensteina, wyrażoną w Traktacie logiczno-filozoficznym. Znalazło to swój wyraz najpierw w książce Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina (1968), a ostatecznie w monografii Ontologia sytuacji. Podstawy i zastosowania (1985). W obu przypadkach, poglądy filozoficzne Profesora Wolniewicza były wyrażane w znacznej mierze w ujęciu uprzedmiotowiającym pojęcia semiotyczne i logiczne (hipostazy), co też, w obu przypadkach, wydawało mi się wątpliwe. Ontologia sytuacji może być owocnie traktowana jako ogólna formalna teoria semantycznych korelatów właściwych dla wypowiedzi zdaniowych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper considers the technique of modeling and formation educational components of the planned training of CDIO Syllabus, realized in the form of the educational adaptive environment of engineering education. The following key concepts of the methodology have been accepted: competence models of the stages of the CDIO initiative, the method of project training, syntax for describing the concepts of the domain, models for mapping support concepts in the form of expressions of knowledge and ontological engineering.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this article I try to think about the terms “stories” and “ontologies” in Ewa Domańska’s works: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach (1999; 2005), Historie niekonwencjonalne (2006), Historia egzystencjonalna (2012), Historia ratownicza (2014) and I try to compare my conclusions with her latest publication. I am interested in the turning point in her thoughts, giving up the theory and methodology of history and switching to the ontology of the dead body. In order to do this I look through these publications and indicate which threads could help work out the excellent, innovative, and fresh conception of Nekros. The main part of the article is a detailed discussion of this. In the other part, I consider how to interpret more traditionally a past description like “cultural memory” and whether Domańska’s works accidentally invalidate them. I suggest a short statement of Marcin Napiórkowski’s and Stephen Marks’ works to show closer (Marks) and further (Napiórkowski) parallels or completely different presentations of similar problems.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Formalizacja danego zbioru przekonań wyrażonych w pewnym języku polega na przekładzie ich na zdania innego języka. Dobra formalizacja charakteryzuje się tym, że język przekładu jest dobrany właściwie, a przełożone zdania oddają wiernie sens zdań oryginalnych. Na przykładzie ontologii sytuacji pokazuję, jak doskonale rozwiązywał problem formalizacji Profesor Bogusław Wolniewicz.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A significant part of the knowledge used in the production processes is represented with natural language. Yet, the use of that knowledge in computer-assisted decision-making requires the application of appropriate formal and development tools. An interesting possibility is created by the use of an ontology that is understandable both for humans and for the computer. This paper presents a proposal for structuring the information about the foundry processes, based on the definition of ontology adapted to the physical structure of the ongoing technological operations that make up the process of producing castings.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W eseju przedstawione zostały wybrane kontakty naukowe Jacka Hawranka i Jana Zygmunta z Profesorem Bogusławem Wolniewiczem w okresie od końca lat osiemdziesiątych XX w. do początku XXI w. Kontakty dotyczyły algebraicznych aspektów ontologii sytuacji, a od pewnego momentu – jednego tylko pytania sformułowanego w nocie A question about join-semilattices (Wolniewicz 1990). Esej streszcza dyskusję naukową między B. Wolniewiczem a J. Hawrankiem i J. Zygmuntem, w rezultacie której powstał artykuł Wokół pewnego zagadnienia z dziedziny półkrat górnych z jednością (Hawranek, Zygmunt 1993), zawierający próbę odpowiedzi na pytanie Wolniewicza. Artykuł Hawranka i Zygmunta jest niżej przedrukowany, a niniejszy esej jest też pomyślany jako wstęp historyczno-analityczny do jego lektury. Historia kontaktów: Wolniewicz – Hawranek & Zygmunt została ukazana za pomocą zachowanej korespondencji, która jest dość obficie cytowana. W listach Profesor Wolniewicz jawi się jako badacz-pasjonat, otwarty na dyskusję, gotowy do dzielenia się z innymi swoimi trudnościami i sukcesami badawczymi.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a new ontology-based approach to the elaboration and management of evidences prepared by developers for the IT security evaluation process according to the Common Criteria standard. The evidences concern the claimed EAL (Evaluation Assurance Level) for a developed IT product or system, called TOE (Target of Evaluation), and depend on the TOE features and its development environment. Evidences should be prepared for the broad range of IT products and systems requiring assurance. The selected issues concerning the author’s elaborated ontology are discussed, such as: ontology domain and scope definition, identification of terms within the domain, identification of the hierarchy of classes and their properties, creation of instances, and an ontology validation process. This work is aimed at the development of a prototype of a knowledge base representing patterns for evidences.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of this study is to design and implement a computer system, which will allow the semantic cataloging and data retrieval in the field of cast iron processing. The intention is to let the system architecture allow for consideration of data on various processing techniques based on the information available or searched by a potential user. This is achieved by separating the system code from the knowledge of the processing operations or from the chemical composition of the material being processed. This is made possible by the creation and subsequent use of formal knowledge representation in the form of ontology. So, any use of the system is associated with the use of ontologies, either as an aid for the cataloging of new data, or as an indication of restrictions imposed on the data which draw user attention. The use of formal knowledge representation also allows consideration of semantic meaning, a consequence of which may be, for example, returning all elements in subclasses of the searched process class or material grade.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł w całości poświęcony jest rozważaniom nad pytaniem Bogusława Wolniewicza postawionym w jego nocie A question about join-semilattices („Bulletin of the Section of Logic” 1990, T. 19, nr 3). Część pierwsza artykułu dotyczy oryginalnego sformułowania tego pytania, w którym chodzi o podanie warunków dostatecznych na to, by w pewnej określonej rodzinie BM podzbiorów półkraty górnej z jednością istniały elementy minimalne. W kolejnych czterech częściach pytanie roztrząsane jest w odniesieniu do innych analogicznych rodzin zbiorów, których elementami są: dowolne zbiory (abstrakcyjne), zbiory gęste w przestrzeni topologicznej; filtry w algebrze Boole’a oraz zbiory domknięte względem operacji konsekwencji.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji