Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 1
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ryzyka oraz powiązanych z nim metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Praca składa się z dwóch głównych części – w pierwszej z nich dokonano analizy teoretycznej zagadnienia, natomiast w drugiej przedstawiono zastosowanie metod analizy na przykładzie realizacji inwestycji w biogazownię rolniczą. W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane z zagadnieniem ryzyka inwestycyjnego i zarządzania nim; w szczególności dokonano rozróżnienia pojęcia ryzyka i niepewności. Ponadto analizie poddano główne grupy ryzyka, specyficzne dla sektora energetycznego. Następnie przedstawiono podstawową systematykę oraz możliwe kategorie podziałów grup ryzyka oraz określono wpływ dywersyfikacji inwestycji w portfelu na ogólny poziom ryzyka. Omówiono źródła niepewności, w szczególności kierując się kategoriami występującymi w przypadku inwestycji energetycznych. W kolejnej części pracy przedstawiono metody mitygacji ryzyka, będące elementem zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem oraz opisano podstawowe metody wspomagające ilościowe określenie poziomu ryzyka oraz jego skutków – w tym metodę Monte Carlo (MC), Value at risk (VaR) oraz inne. W ostatniej części pracy przedstawiono możliwe zastosowanie metod przedstawionych w części teoretycznej. Przedmiotem przykładowej analizy była inwestycja w biogazownię rolniczą, ze względu na przewidywalny charakter jej pracy, przy jednocześnie złożonym i długim okresie procesu inwestycyjnego. Przedstawiono przykład „Analizy dużego rysunku”, a następnie przeprowadzono symulację Monte Carlo oraz określono wartość VaR. Przeprowadzone badania pozwalają na określenie poziomu ryzyka wynikającego z odchylenia wartości przepływów finansowych w poszczególnych okresach od wartości założonych oraz pomagają w określeniu skutków takich odstępstw. Przeprowadzona analiza wskazała na niskie ryzyko przedmiotowej inwestycji oraz sugeruje łatwość przeprowadzenia podobnych obliczeń dla innych inwestycji energetycznych.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji