Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Efektywność posłużenia się analogią w nauce zależy od stopnia adekwatności danej analogii. Teza ta jest poddana sprawdzeniu w kontekście analogii, zarówno biologicznych, jak i informatycznych użytych w teorii memów kulturowych, jako podstawy ewolucyjnego rozwoju nauki, czy szerzej kultury. Uwidoczniony w pracy problem z wyróżnieniem kulturowego odpowiednika biologicznego osobnika ma wpływ na rodzaj ewolucji – darwinowski czy lamarckowski.
Go to article

Abstract

The article is a brief presentation of the relationship between the politics of memory and Facebook. This type of connection advantages aestheticism, pictures and emotional infl uence but discounts traditional instruments modelling collective memory. The article focuses on the answer to the question of how a popular culture aesthetic infi ltrates and changes the politics of memory.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more