Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę prześledzenia trzech filozoficznych narracji, z których jedna – Heglowska dialektyka panowania i służebności – stanowiła wyraźną inspirację dla dwóch pozostałych: dla Marksowskich rozważań z Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych oraz dla interpretacji pewnych partii Odysei w Dialektyce oświecenia Horkheimera i Adorna. O ile Heglowska dialektyka zwieńczona zostaje perspektywą wzajemnego uznania podmiotów, na trwałe zapisanego w ich podstawowych prawach, o tyle dwie pozostałe narracje prowadzą do skrajnie odmiennych wniosków. W wersji młodego Marksa podmioty nie tylko nie uznają się wzajemnie, ale, pod wpływem ekonomicznych zależności, odnoszą się do siebie ze wzajemną pogardą. Także w wersji Adorna i Horkheimera procesy pracy, u Hegla prowadzące jeszcze ku wolności podmiotów, zniekształcają relacje międzypodmiotowe i umacniają narastające zniewolenie. Tekst wieńczą rozważania dotyczące propozycji Jürgena Habermasa, który emancypacyjnej siły upatruje w aktach komunikacji, a nie w procesach pracy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The scope of the paper refers to long- and medium-run trends of labour supply in Poland. The main purpose is to determine current trends in the labour supply and its projections till the year 2050. In the theoretical part of the paper determinants of labour supply are considered. The projections are based on the population forecasts till 2050 made by the Central Statistical Office of Poland (CSO) and by the authors’ own simulations. Several variants of upper limit of working age and activity rates are taken into account. The population forecasts by the CSO indicate it will occur big decrease of working age population till 2050. The biggest decrease will refer to the group of working age 18–59/64 years and the lowest decrease in the age group 18–66 years. The analysis shows that the declines in labour supply in the years 2020–2050 will occur in all variants of working age population, the biggest decline in the variant assuming the age group 18–59/64 and the smallest decline – in the group 15–74 years. Retirement age is of big importance for the size of labour supply. This is why it is recommended to encourage older people to prolong their economic activity. It is also necessary to increase activity rates in the working age population.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Research shows that positive affective displays in customer service interactions are positively related to customers’ perception of overall service quality. Consequently, the way customer service employees manage their feelings is seen as an important aspect of providing their services. In most service contexts, employees are expected to express positive emotions, e.g., be cheerful and suppress negative emotions, such as resentment. Emotional labor is regarded as a type of impression management, because it involves deliberate effort undertaken by service workers in order to adhere to organizational display rules when dealing with customers. Surface acting is an emotional labor strategy and consists of managing observable emotional expression without modifying underlying genuine feelings (service with a fake smile). Research shows that surface acting is positively related to employee burnout. The present study (N=180) was designed to examine the effects of surface acting on emotional exhaustion while controlling for employees’ trait emotional intelligence. The results demonstrated that employees who declared greater use of surface acting during their interactions with customers reported more symptoms of emotional exhaustion. As predicted, however, this effect was observed only among employees low in trait emotional intelligence. The discussion encompasses the implications these results may have for managing emotional expression in public performance that may result in reducing performance anxiety.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem tekstu jest rozważenie niedostatecznie dotąd opracowanego problemu miejsca języka w myśli Karola Marksa. W pierwszej części artykułu omówionych zostaje kilka przykładów marksistowskich prób filozoficznej lub językoznawczej refleksji nad językiem. Stawiam tezę, że marksistowska teoria znaczenia nie rozwinęła się jako nurt współczesnej myśli ze względu na dominację „tradycyjnej teorii znaczenia” (TTZ) – abstrahującej od konkretnych społecznych uwarunkowań. W drugiej części wskazuję na dające się odnaleźć u Marksa zapowiedzi tendencji obecnych we współczesnej filozofii języka, takich jak eksternalizm czy pragmatyzm. Jednocześnie zaznaczam, że w kontekście materializmu historycznego nabierają one charakteru, który każe wyjść poza TTZ. Następnie argumentuję, że teoria języka z wykorzystaniem koncepcji podziału pracy językowej pozwala rozwiązać pewne trudności związane z Marksa koncepcją ideologii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

At present, the speed of production and its complexity increases with each passing year due to the shorter product life cycle and competition in the global market. This trend is also observed in the machine-building industry, therefore, in order to ensure the competitiveness of enterprises and reduce the cost of production, it is necessary to intensify production. This is especially true in the machining of complex parts that require a great number of setups, and technological equipment. The problem-oriented analysis of complex parts was carried out, the parts classification was structured and developed according to the design and technological features. This made it possible to offer advanced manufacturing processes for complex parts like levers, forks, and connecting rods. The flexible fixtures for specified complex parts were developed. The effectiveness of the proposed manufacturing processes,
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji