Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 4
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Sterowanie procesów technologicznych wzbogacania węgla odbywa się w obecności licznych zakłóceń. Zatem jednym z podstawowych zadań układów regulacji procesów wzbogacania węgla jest stabilizacja parametrów jakościowych na zadanym poziomie. Istotnym problemem jest wybór regulatora odpornego na różnorodne zakłócenia. Niemniej ważnym zagadnieniem w regulacji procesu jest dobór nastaw regulatora. W wielu metodach doboru nastaw regulatora wykorzystuje się charakterystyki dynamiczne sterowanego procesu (model dynamiczny obiektu sterowania). Na podstawie badań stwierdzono, że dynamika wielu procesów wzbogacania węgla może być przedstawiona za pomocą modelu o właściwościach elementu inercyjnego z opóźnieniem czasowym. Identyfikacja parametrów obiektu (w tym stałej czasowej) w warunkach przemysłowych realizowana jest zwykle w trakcie normalnej eksploatacji (z oddziaływaniem zakłóceń), tym samym wyznaczone parametry modelu dynamicznego mogą się różnić od wartości rzeczywistych procesu. Układ regulacji z nastawami regulatora dobranymi na podstawie takiego modelu może nie spełniać założonych wymagań jakości regulacji. W artykule przeprowadzono analizę wpływu zmian parametrów modelu obiektu na przebieg wielkości regulowanej. Dla nastaw regulatora wyznaczonych według parametrów T i τ przeprowadzono badania na obiekcie o parametrach różniących się w pewnym zakresie. W badaniach zastosowano analizę wrażliwości. Przedstawiono analizę wrażliwości dla trzech metod doboru nastaw regulatora PI układów regulacji procesów wzbogacania węgla charakteryzujących się właściwościami dynamicznymi obiektu inercyjnego z opóźnieniem. Rozważania przeprowadzono dla różnych parametrów obiektu, na podstawie odpowiedzi układu regulacji dla stałej wartości wielkości zadanej. W podsumowaniu dokonano oceny rozpatrywanych metod doboru w odniesieniu do wybranych wskaźników jakości regulacji.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a simulation model of the hybrid magnetic bearing dedicated to simulations of transient state. The proposed field-circuit model is composed of two components. The first part constitutes a set of ordinary differential equations that describes electrical circuits and mechanics. The second part of the simulation model consists of parameters such as magnetic forces, dynamic inductances and velocity-induced voltages obtained from the 3D finite element analysis. The MATLAB/Simulnik softwarewas used to implement the simulation model with the required control system. The proposed field-circuit model was validated by comparison of time responses with the prototype of the hybrid magnetic bearing.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

An on-line optimising control strategy involving a two level extended Kalman filter (EKF) for dynamic model identification and a functional conjugate gradient method for determining optimal operating condition is proposed and applied to a biochemical reactor. The optimiser incorporates the identified model and determines the optimal operating condition while maximising the process performance. This strategy is computationally advantageous as it involves separate estimation of states and process parameters in reduced dimensions. In addition to assisting on-line dynamic optimisation, the estimated time varying uncertain process parameter information can also be useful for continuous monitoring of the process. This strategy ensures that the biochemical reactor is operated at the optimal operation while taking care of the disturbances that are encountered during operation. The simulation results demonstrate the usefulness of the two level EKF assisted dynamic optimizer for on-line optimising control of uncertain nonlinear biochemical systems.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents a model for dynamic analysis of belt transmission. A two dimensional discrete model was assumed of a belt consisting of rigid bodies joined by translational and torsion spring-damping elements. In the model, both a contact model and a dry friction model including creep were taken into consideration for belt-pulley interaction. A model with stiffness and damping between the contacting surfaces was used to describe the contact phenomenon, whereas a simplified model of friction was assumed. Motion of the transmission is triggered under the influence of torque loads applied on the pulleys. Equations of motion of separate elements of the belt and pulleys were solved numerically by using adaptive stepsize integration methods. Calculation results are presented of the reaction forces acting on the belt as well as contact and friction forces between the belt body and pulley in the sample of the belt transmission. These were obtained under the influence of the assumed drive and resistance torques.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji