Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Effects of confinement on mechanical, structural and thermodynamic properties of uniform fluids are very well understood. In contrast, a general theory based on statistical thermodynamics for confined nonuniform and non-isotropic phases, such as the lamellar phase, is in its infancy. In this review we focus on the lamellar phase confined in a slit or in a pipe in order to illustrate various effects of confinement. We limit ourselves to the results obtained by M. Tasinkevych, V. Babin and the author for lamellar phases in oil-water-surfactant mixtures within a generic semi-microscopic model, using a mean-field approximation. We show that compared to isotropic fluids the excess grand potential contains additional terms associated with structural deformations. These terms depend on the type of the confining walls, the shape of the container and on the thickness of the lamella. As a result of the dependence of the structure of the confined lamellar phase on the shape of the container, capillary lamellarization and capillary delamellarization is found in slits and in pipes respectively.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W nawiązaniu do doświadczeń rodzimych kopalń węgla kamiennego – wskazujących na intensyfikację skali przejawów zagrożeń geodynamicznych, jaka towarzyszy podejmowaniu działalności górniczej w warunkach skrępowanych występowaniem różnego typu i pochodzenia zaszłości eksploatacyjnych – w artykule odniesiono się do geomechanicznych aspektów eksploatacji ścianowej w strefach oddziaływania krawędzi jako jednej z bardziej charakterystycznych zmian w stanie złoża/górotworu będących konsekwencją zaszłych dokonań górniczych w pokładach sąsiednich. Wychodząc z analitycznej metody opisu stanu przemieszczenia i naprężenia (wytężenia) w otoczeniu elementów ścianowego systemu eksploatacji zaprezentowano rezultaty badań modelowych w zakresie wpływu krawędzi na zachowanie się – pod kątem możliwości utraty ciągłości struktury – przyprzodkowej partii calizny w pokładzie wybieranym pod/nad zaszłością. Opierając się na o przykładowych funkcjach nieliniowych demonstrujących istnienie krawędzi w górotworze analizie porównawczej poddano dwa wzajemnie odwrotne kierunki prowadzenia frontu eksploatacyjnego, a mianowicie od strony zrobów ku caliźnie oraz od strony calizny ku zrobom. Dyskusję wyników realizowano na podstawie obserwacji kształtowania się zmian wielkości ugięcia stropu oraz współczynnika koncentracji pionowej składowej stanu naprężenia w czole ściany.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

PCFs (Photonic Crystal Fibers) with ‘T’ – shaped core have been proposed in this paper. ‘T’ –shaped core PCF structures have been analyzed using two different background materials: silica and lead silicate. A total of 3600 rotation at an interval of 900 has been introduced in the design of PCF structures. PCF structures A, B, C and D with rotation of 00, 900, 1800 and 2700 have silica as wafer. Similarly PCF structures E, F, G and H with similar rotation have lead silicate as background material. Numerical investigations shows structures ‘D’, ‘F’, ‘G’ and ‘H’ to have anomalous dispersion. PCF structures ‘F’, ‘G’, and ‘H’ have reported birefringence of the order of 10-2. Besides, other PCF structures report birefringence of the order of 10-3. Ultra low confinement loss has been observed in all the investigated PCF structures. Moreover, splice loss observed by the structure is very low. Large mode area has been shown by all the designed PCF structures.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji