Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

From all the detonation parameters of explosives, “strength” – the capability to perform work is the most important for the user. The detonation of explosives in the blast hole is a quick and complicated process: first there is a detonation pressure causing the crushing of the rock in the vicinity of the explosive, then the pressure of the detonation products causes the cracking of the rock. The article presents the methods of determining the capability to perform work by explosives for civil use (dynamite and ANFO) used in the accredited Laboratory of Explosives and Electric Detonators Testing of the Experimental Mine “Barbara” of the Central Mining Institute – the lead block (Trauzl) method and the ballistic pendulum method. The aim of the research was to determine the relationship between the values of the capability to perform the work received in a ballistic pendulum method and a lead block method. As a result of the performed tests and the analysis of the results, the α-Pb coefficient was determined, which can be used to convert the value of the capability to perform work on the ballistic pendulum to the corresponding value of the capability to perform work in the lead block. At present, the Central Mining Institute is the only Notified Body of the European Union in the scope of Directive 2014/28 /EU, which has a station for smelting lead blocks and equipment and for determining the capability to perform work by explosives in lead blocks – this method was abandoned in other research units for testing with a ballistic pendulum and/or underwater test.
Go to article

Abstract

Blockchain is a technology, which could revolutionize many industries in the future. A system like that is based on a chain of blocks that is used for storing and transferring various data, forming a decentralized ledger. Although various fundamental projects based on the blockchain system in the energy industry are in their early stage of development, as well as other solutions, applications of blockchain technology in the broadly understood power engineering sector are considered to have a very large potential. This paper presents a brief description of the blockchain technology, its general operating principle and the possibilities it brings. The next section of the article contains a characterization of two exemplary and possible blockchain technology applications, which in the perspective of time may have a significant impact on the power engineering sector. The first solution is related to carrying out energy transactions, which could be conducted in an easy way directly between energy producers and consumers. Thanks to blockchain technology, this could lead to a partial decentralization in that area. The second proposed example concerns energy resources origin tracking, which would allow fixed origin attributes and parameters affecting the environment to be assigned to the generated energy. By implementing that solution, it would be possible to construct a fuel footprint of individual generating units. The article also mentions examples of other potential applications of blockchain technology in the power engineering sector.
Go to article

Abstract

W polskich elektrowniach pracuje ponad 50 bloków klasy 200 MW, głównie ponad czterdziestoletnich, których eksploatacja staje się coraz bardziej kosztowna z powodów funkcjonalnych i środowiskowych. Jednostki te albo przeszły już kosztowną modernizację, dostosowującą je do wymagań obowiązującej od 2016 r. dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych), albo uzyskały w tym zakresie derogacje. Jednak najpóźniej od 2021 r. będą musiały spełniać one jeszcze bardziej restrykcyjne normy, tzw. konkluzje BAT dotyczące emisji zanieczyszczeń. Wymagają więc kolejnej modernizacji. Problematyczna jest także znaczna ilość dwutlenku węgla, który emitują. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dostrzegając ten problem, podjęło decyzję o wdrożeniu programu „Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe z uwzględnieniem trybu zamówienia przedkomercyjnego”. NCBR, przy czynnym zaangażowaniu uczestników sektora, planuje pozyskać niskonakładową metodę modernizacji bloków energetycznych. Ma ona nie tylko przedłużyć ich żywotność, ale także umożliwić eksploatację przy częstszych zmianach obciążenia, wymuszonych coraz większym udziałem OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Program ma na celu także wdrożenie w wymiarze krajowym rozwiązań zaczerpniętych z modelowego trybu finansowania badań amerykańskiej agencji DARPA. Planowane jest również przetestowanie nowatorskiego trybu zamówień przedkomercyjnych w dziedzinie nowych technologii. Artykuł wyjaśnia przede wszystkim, na czym polega nowe podejście NCBR do finansowania badań rozwojowych w dziedzinie elektroenergetyki (idea „państwo jako inteligentny zamawiający”). Analiza przedstawionego modelu programu odpowiada także na pytanie, czy pozyskanie innowacyjnej metody modernizacji bloków energetycznych ma szansę przyczynić się w znacznym stopniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more