Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 9
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Badania popiołów pod względem składu petrograficznego, chemicznego i właściwości fizycznych prowadzone są na szeroką skalę i prezentowane w licznych opracowaniach naukowych. Popioły te są pozyskiwane z filtrów i elektrofiltrów zamontowanych w dużych instalacjach przemysłowych. Masowe badanie popiołów pozyskanych bezpośrednio z palenisk rusztowych lub nadmuchowych, zamontowanych w kotłach o niskiej mocy, praktycznie rozpoczęło się dopiero w wyniku walki ze smogiem powstającym wraz z niską emisją. Przy czym pobieranie materiału do badań z palenisk domowych zazwyczaj wiąże się z badaniem ich pod kątem ewentualnego spalania odpadów w kotłach o niskiej mocy. Jest to celowe działanie w przypadku kotłów starego typu, które mogły być zasilane praktycznie dowolnym paliwem. Obecnie na rynku są oferowane piece nowego typu na paliwa dedykowane, w których istnieje możliwość spalania paliw wyłącznie do tych kotłów dostosowanych. Ma to na celu spalanie tylko paliw odnawialnych (z biomasy) lub paliw kopalnych mniej uciążliwych dla środowiska, w założeniu o wysokich parametrach jakościowych, np. ekogroszek, brykiety z węgla brunatnego i torfu. Autorzy opracowania skupili się na przebadaniu popiołu pozyskanego z kotłów przeznaczonych do spalania pelletów drzewnych poprzez wykonanie analizy mikroskopowej pozostałości po spalonej biomasie. Tego typu badanie popiołów dostarcza kompleksowej informacji na temat efektywności procesu spalania, zawartości zanieczyszczeń pozostałych w popiele oraz przydatności popiołu do innych zastosowań. Cały proces od momentu pobrania materiału do badań poprzez wykonanie preparatu i przeprowadzenie analizy trwa do 12 godzin, co zapewnia szybką decyzję o regulacji pieca lub zmianie paliwa. Identyfikacja składników popiołu została opracowana na bazie wyników prac przeprowadzonych przez Grupę roboczą do spraw popiołów lotnych (Komisja III) Międzynarodowego Komitetu ds. Węgla i Petrologii Organicznej – ICCP. Wykazana klasyfikacja została uzupełniona o nowe kluczowe elementy występujące w popiołach powstałych w wyniku spalania pelletów drzewnych w kotłowniach przydomowych. Pozwoliło to na określenie procentowej zawartości charakterystycznych składników występujących w badanym materiale, które stają się swoistym reperem do opiniowania o jakości i sprawności kotła oraz spalanego pelletu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Stosowanie biomasy w energetyce jest działaniem w ramach zastępowania paliw kopalnych pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jednak jej stosowanie jako paliwa stałego ze względu na różnorodność stosowanej biomasy powoduje powstawanie odpadów o bardzo zróżnicowanym i niestabilnym składzie chemicznym. Odpady ze spalania biomasy są surowcem o bardzo zróżnicowanym składzie nawet w przypadku spalania biomasy jednego rodzaju. Zawartość poszczególnych pierwiastków w popiołach lotnych ze spalania biomasy waha się od zera do kilkudziesięciu procent. To zróżnicowanie powoduje, że trudno znaleźć dla nich metody odzysku. Najczęściej rozpatrywane kierunki stosowania popiołów ze spalania biomasy to produkcja materiałów budowlanych i rolnictwo. W artykule przedstawiono wyniki badań pierwiastkowych składów chemicznych z podziałem na najczęściej stosowane paliwa z biomasy. Zaprezentowane zostały wyniki dotyczące pierwiastkowych składów chemicznych popiołów lotnych ze spalania biomasy leśnej i rolniczej w kotłach fluidalnych w energetyce zawodowej. Popioły te charakteryzują się wysoką zawartością: wapnia (12,3–19,4%), krzemu (1,2–8,3%), potasu (0,05–1,46%), chloru (1,1–6,1%), żelaza (0,8–6,5%). Nie stwierdzono w nich obecności sodu. Tylko w jednym z 5 popiołów stwierdzono obecność glinu. We wszystkich badanych popiołach stwierdzono obecność: manganu, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku, siarki, bizmutu, cyrkonu, tytanu. Analiza pierwiastkowych składów chemicznych może pozwolić na wstępne określenie kierunku odzysku dla danego popiołu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presence of inorganic elements in solid fuels is not only considered a direct source of problems in the furnace but is also connected with the release of pollutants into air during combustion. This article focuses on the sintering characteristics of biomass and coal ashes, in particular on the leaching processes, and their impact on the tendency to sinter ash. Biomass and coal ash with high alkali metal concentration can deposit in boiler sections and cause severe operating problems such as slagging, fouling and corrosion of boiler and heat exchanger surface, limiting heat transfer. Two biomass types and one coal ash with different origin and different chemical compositions were investigated. A sequential leaching analysis was employed in this study to elucidate the modes of occurrence of metals that can transform into fuel extract. Sequential leaching analysis was conducted as a two-step process: using distilled water in the first step and acetic acid in the second step. The chemical composition of ashes, before and after each step of the leaching processwas studied using ICP-OES method. The standard Ash Fusion Temperature (AFTs) technique was also employed to assess the sintering tendency of the tested samples. It was observed that the presence of key elements such as sodium, potassium, magnesium and sulphur (elucidated in the leaching process) plays a significant role in sintering process. The sintering tendency enhances when the concentration of these elements increases.
Przejdź do artykułu
Słowa kluczowe biomass coal ash chlorine slagging

Abstrakt

Preliminary lab-scale investigations were conducted on slagging abatement in biomass-firing by fuel mixing. Three agriculture biomass fuels and olive cake were used in the experiments. Polish lignites and bituminous coals were examined as anti-sintering additives. The effects of chlorine release, potassium retention and ash sintering were examined by heating samples of biomass fuels and additives in the muffle oven and, next, firing them in the laboratory down-fired furnace at the temperature in the range of 800-1150ºC. The obtained slag samples were analysed on: chlorine and potassium content, sintering tendency and crystalline components. Among the examined coals lignite from Turów mine and bituminous coal from Bolesław Śmiały mine appeared to be the most effective in potassium retention in aluminosilicate and chlorine release from slag. Possibly the major factor of these coals which reduced ash sintering was relatively high content of kaolinite
Przejdź do artykułu

Abstrakt

One of the elements of the Polish Energy Policy program is the development of renewable energy, including energy from biomass combustion. In Poland, the Green Block was built at the Połaniec Power Station fired with 100% biomass fuel. This solution is conducive not only to obtaining energy but also to improving environmental protection. During the combustion of biomass in a fluidized bed boiler, about 50 thousand tons of fly ash per year being a source of nutrients for plants, for example potassium salts, phosphorus, calcium, boron compounds, etc. was derived. The subject of the research were three types of ashes from biomass combustion containing 80% dendromass and 20% agromass. Agromas was made of straw, dried material or sliced palm nuts. The physical characteristics and chemical composition of three basic fly ash samples are presented. Due to the high fineness and thus dusting during spreading, it was found that there is no possibility of the direct use of fly ash from biomass combustion as an alkalizing agent for acidic soils. The lowest bulk density was demonstrated by samples of fly ash originating from the combustion of biomass containing 20% straw as agromass, while the poorest in potassium and phosphorus were ash samples obtained from the combustion of biomass containing 20% agromass in the form of palm kernel slate. As additional components, mineral acids as well as inorganic compounds, including industrial waste, were used to correct the chemical composition and to mineral fertilizer granulation. The number of introduced components was related to the postulated composition of the produced fertilizer. Examples of mineral fertilizers obtained, both simple and multicomponent fertilizers, are presented.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Soils that have been exposed to flood waters can be heavily polluted by inorganic and organic compounds. They are mainly compounds which appear in dissolved or suspended form flowing together with heavily laden floodwater, as well as compounds created as a result of reactions in the soil profile, mostly due to anaerobic transformation of organic matter. Heavy metals brought with flood waters are absorbed by the soil and also washed out from flood sediments by precipitation when the flood recedes. This paper presents the results of research on the effects of fertilization with ash from incineration or pyrolysis of biomass on the migration process of heavy metals (Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd, Mn) in the arable layer of soil. It has been shown that the metals in the flood sediment migrate actively in the soil profile what leads to the enrichment of the soils, also in the case of the soil fertilization with biomass ash.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper are presented results of study fusion characteristics of the biomass ashes from the hydrolyzed lignin and the ashes from the coke breeze. The hydrolyzed lignin ashes were compared with the coke breeze ashes i.e. with a fossil fuel. These ashes were prepared in muffle furnace at the temperature of 550°C (hydrolyzed lignin) and 850°C (coke breeze). Biomass (the hydrolyzed lignin) represents the new fuels for sintering process and an attractive way to decrease CO2 emissions from the energy production. The characterization methods were the following: standard fuel characterization analyses, chemical and mineralogical composition of the ashes and phase analyses of the ashes of biomass and the coke breeze. These ashes were prepared by the same method. Characterisation of the ashes samples was conducted by means of X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Quantitative analysis of the crystalline and amorphous phases in each of the ash samples were carried out using the Rietveld method. The dominant phase of the ash from the coke breeze was mullite (Al6Si2O13). SiO2 is the dominant phase of the ash from the hydrolyzed lignin.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This study presents the rheological properties of sewage sludge after conditioning with the application of biomass ash. The impact of sewage sludge pre-treatment on its viscosity, flow curves and thixotropy was investigated. The increase of shear stress and the decrease of viscosity were observed with the increase of shear rate. Obtained results were compared with raw sewage sludge and the sludge after modification by means of polyelectrolyte in the dosage of 1.5 g (kg d.m.)-1. The findings proved that samples of raw and conditioned sewage sludge had thixotropic characteristics. The correlation between moisture content and capillary suction time reduction as well as selected rheological parameters were also determined. On the basis of the obtained results it was stated that the Ostwald de Vaele model best fits the experimental data.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Industrial utilization of fly ash from various kinds of fuel plays an important role in the envi-ronmentally clean and cost effective power production. The primary market for fly ash utilizationis as a pozzolanic addition in concrete production. The paper concerns the concretes containingfly ash called Fly Ash from Biomass (FAB) from co-combustion of hard coal and wood biomass(wood chips). Characterization of the fly ash was carried on by means of X-ray diffractometryand E-SEM/EDS analysis. The results of laboratory studies undertaken to evaluate the influence of FAB on concrete resistance to surface scaling due to cyclic freezing and thawing in the presenceof NaCl solution were presented. The tests were carried out for concretes containing up to 25% offly ash related to cement mass. Additionally, the microstructure of air-voids was described. It was concluded that the FAB has significant effect on concrete freeze/thaw durability. The re-placement of cement by fly ash from co-combustion progressively transformed the concrete mi-crostructure into less resistant against freeze/thaw cycles and excessive dosage (over 15%) maydangerously increase the scaling.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji