Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 54
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Triceratium barbadense Greville, 1861a, T. brachiatum Brightwell, 1856, T. inconspicuum Greville, 1861b and T. kanayae Fenner, 1984a, are among the most common diatoms reported worldwide from lower to middle Eocene biosiliceous sediments. Due to complicated nomenclatural histories, however, they are often confused. A morphometric analysis performed herein indicates that T. brachiatum is conspecific with T. inconspicuum, and that both were previously often misidentified as T. barbadense. Triceratium barbadense sensu stricto is a distinct species similar to Triceratium castellatum West, 1860. Triceratium brachiatum and T. kanayae are transferred herein to a new genus, Fenneria, for which a close phylogenetic relationship with Medlinia Sims, 1998 is proposed. A review of the geographic and stratigraphic distribution of Fenneria shows that the best constrained records of its occurrences are found at DSDP Site 338, and ODP Sites 1051 and 1260. The ages of the base (B) and top (T) of each species’ stratigraphic range are calibrated here to the Geomagnetic Polarity Timescale either directly or inferred via correlation with dinocyst biostratigraphy. Latitudinal diachroneity of ~7 million years is documented for F. brachiata, which disappears earlier in tropical and mid-latitude sites than in the northern high latitudes. These observations, coupled with a preliminary compilation of the Chron C20n taxonomic composition of pelagic diatom assemblages for Sites 338, 1051 and 1260, indicate that diatoms diversified palaeobiogeographically considerably earlier than the Eocene−Oligocene Transition, as commonly believed. This study also emphasizes the importance of the detailed examination of specimens from both museum collections and deep-sea cores as a step toward enhancing the utility of Palaeogene diatoms in palaeoceanographic and palaeoenvironmental reconstructions.
Go to article

Abstract

W artykule badana jest ekonomiczna efektywność działań mających na celu weryfikację potencjalnych beneficjentów programów charytatywnych. Taka weryfikacja ma na celu ograniczenie liczby osób otrzymujących pomoc charytatywną, które nie spełniają kryteriów jej przyznania. Jednocześnie, wiąże się ona z kosztami ponoszonymi przez organizatora programu. W artykule zaproponowano model teoretyczny opisujący to zjawisko. Do przeprowadzania analizy modelu wykorzystano metody optymalizacyjne oraz symulacyjne. Wynika z niej, że w zależności od parametrów programu charytatywnego optymalna może być jedna z trzech decyzji: przyznanie pomocy bez wprowadzania weryfikacji, przyznawanie pomocy po uprzedniej weryfikacji lub przeznaczenie środków pomocowych na inny cel. Optymalność rozwiązania zależy od charakterystyk programu, takich jak średnia kwota pomocy, średni koszt weryfikacji oraz odsetek osób potrzebujących spełniających założenia programu. W zależności od tych zmiennych organizacja charytatywna powinna podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu weryfikacji.
Go to article

Abstract

Autorzy prac poświęconych mniejszości romskiej mają dylemat, jaką nazwą rozważanej grupy się posługiwać? W języku polskim to wybór między słowami „Romowie” i „Cyganie”. Wielu współczesnych liderów tej społeczności z Polski oczekuje posługiwania się wyłącznie nazwą „Romowie”, a określenie „Cyganie” traktuje jako pejoratywne i obraźliwe. Wśród polskich Romów są także zdecydowani przeciwnicy posługiwania się tą nazwą. Ten wewnętrzny etniczny spór splata się z romskimi dążeniami do uznania ich rozproszonej po świecie społeczności za naród i jest wyrazem emancypacji etnicznej oraz przemian, jakie wśród nich zachodzą, jak określa to Lech Mróz „romizacji Cyganów”. Autorzy tekstu starają się tę sytuację interpretować posługując się wynikami badań etnograficznych przeprowadzonych w romskich wspólnotach w Polsce.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to analyze various CO2 compression processes for post-combustion CO2 capture applications for 900 MW pulverized coal-fired power plant. Different thermodynamically feasible CO2 compression systems will be identified and their energy consumption quantified. A detailed thermodynamic analysis examines methods used to minimize the power penalty to the producer through integrated, low-power compression concepts. The goal of the present research is to reduce this penalty through an analysis of different compression concepts, and a possibility of capturing the heat of compression and converting it to useful energy for use elsewhere in the plant.
Go to article

Abstract

Early Palaeocene through early Eocene silicoflagellate assemblages were examined from five southern subtropical through subpolar deep-sea sites: DSDP Holes 208 and 524, and ODP Holes 700B, 752A, and 1121B. For each site, the taxonomic composition of the silicoflagellate assemblage is documented in detail; Pseudonaviculopsis gen. nov., Dictyocha castellum sp. nov. and Stephanocha? fulbrightii sp. nov. are proposed, along with several new combinations. More importantly, however, these observations enable a considerable refinement to the existing Palaeocene–Eocene silicoflagellate biostratigraphic zonation that for the first time uses datums calibrated to the Geomagnetic Polarity Timescale. The Corbisema aspera Interval Zone occurs immediately above the K/Pg boundary and is here described from Seymour Island. The Corbisema hastata Partial Range Zone extends from near the K/Pg boundary to late early Palaeocene and has been observed in Hole 208. The Pseudonaviculopsis disymmetrica Acme Zone occurs in Holes 208 and 700B. The Dictyocha precarentis Partial Range Zone, observed in Holes 208, 700B, 752A and 1121B, is subdivided into D. precarentis, Naviculopsis primativa, N. cruciata and Pseudonaviculopsis constricta subzones. The Naviculopsis constricta Partial Range Zone occurs in Holes 524, 700B, 752A and 1121B. This study is also the first to consider syn- and/or diachroneity in Palaeogene silicoflagellate biostratigraphy.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more