Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 10
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Wireless Sensor Networks (WSNs) have existed for many years and had assimilated many interesting innovations. Advances in electronics, radio transceivers, processes of IC manufacturing and development of algorithms for operation of such networks now enable creating energy-efficient devices that provide practical levels of performance and a sufficient number of features. Environmental monitoring is one of the areas in which WSNs can be successfully used. At the same time this is a field where devices must either bring their own power reservoir, such as a battery, or scavenge energy locally from some natural phenomena. Improving the efficiency of energy harvesting methods reduces complexity of WSN structures. This survey is based on practical examples from the real world and provides an overview of state-of-the-art methods and techniques that are used to create energyefficient WSNs with energy harvesting.
Go to article

Abstract

The analysis of leaching behavior of harmful substances, such as arsenic, is one of the parameters of risk assessment resulting from the storage or economic use of coal waste. The leachability depends both on the environmental conditions of the storage area as well as on the properties of the waste material itself. There are a number of leaching tests that allow to model specific conditions or measure the specific properties of the leaching process. The conducted research aimed at comparing two methods with different application assumptions. The study of arsenic leaching from waste from the hard coal enrichment process was carried out in accordance with the Polish PN-EN 12457 standard and the US TCLP procedure. The leaching results obtained with both methods did not exceed the limit values of this parameter, defined in the Polish law. Both methods were also characterized by the good repeatability of the results. The use of an acetic acid solution (TCLP method) resulted in three times higher arsenic leaching from the examined waste compared to the use of deionized water as a leaching fluid (method PN-EN 12457). Therefore, the use of organic acid tests for mining waste intended for storage with municipal waste should be considered, as the results of the basic test based on clean water leaching may be inadequate to the actual leaching of arsenic under such environmental conditions.
Go to article

Abstract

Procesy spalania, a w szczególności spalanie węgla kamiennego i brunatnego, stanowią jedno z głównych antropogenicznych źródeł emisji pierwiastków ekotoksycznych do atmosfery. W związku z tym nie tylko emisja gazów cieplarnianych czy pyłów, ale także zanieczyszczenie atmosfery szkodliwymi pierwiastkami potocznie zwanymi „metalami ciężkimi” (takimi jak: rtęć, ołów czy kadm) jest obiektem zaostrzającej się polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W artykule dokonano przeglądu i analizy zarówno dotychczas obowiązujących przepisów unijnych, jak i krajowych uregulowań prawnych związanych z emisją pierwiastków ekotoksycznych z procesów spalania paliw stałych. Problematyka ta stała się szczególnie ważna dla przemysłu elektroenergetycznego w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską w kwietniu 2017 roku konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Ponadto zidentyfikowano oraz scharakteryzowano najważniejsze czynniki wpływające na wielkość emisji tych zanieczyszczeń do atmosfery. Na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych przeprowadzono analizę zawartości wybranych pierwiastków ekotoksycznych w krajowych węglach. Na podstawie tej analizy podjęto próbę oceny ew. wpływu jakości polskich węgli na sytuację krajowego sektora energetycznego w świetle prowadzonej przez UE polityki środowiskowej. Uzyskane wyniki wskaźników emisji niektórych pierwiastków ekotoksycznych różnią się od wskaźników stosowanych przez KOBiZE do szacowania wielkości emisji. Rodzi to potrzebę ciągłego monitorowania zawartości pierwiastków ekotoksycznych w polskich węglach oraz okresową weryfikację wskaźników emisji tych pierwiastków. Oszacowana średnia wartość emisji rtęci z badanych węgli energetycznych wyniosła 7,8 μg/m3 (0°C; 101,325 kPa). W związku z tym spalanie badanych węgli energetycznych w istniejących instalacjach elektrowni o mocy powyżej 300 MWth może skutkować niespełnieniem wchodzących w życie norm emisji rtęci do atmosfery, a co za tym idzie koniecznością stosowania węgli poddanych wzbogacaniu. Obliczona średnia emisja Hg dla analizowanych w celach porównawczych węgli koksowych poddanych procesowi wzbogacania nie przekracza wartości dopuszczalnych w nowych regulacjach.
Go to article

Abstract

The article reports three experiments conducted to determine whether musicians possess better ability of recognising the sources of natural sounds than non-musicians. The study was inspired by reports which indicate that musical training develops not only musical hearing, but also enhances various non-musical auditory capabilities. Recognition and detection thresholds were measured for recordings of environmental sounds presented in quiet (Experiment 1) and in the background of a noise masker (Experiment 2). The listener’s ability of sound source recognition was inferred from the recognition-detection threshold gap (RDTG) defined as the difference in signal level between the thresholds of sound recognition and sound detection. Contrary to what was expected from reports of enhanced auditory abilities of musicians, the RDTGs were not smaller for musicians than for non-musicians. In Experiment 3, detection thresholds were measured with an adaptive procedure comprising three interleaved stimulus tracks with different sounds. It was found that the threshold elevation caused by stimulus interleaving was similar for musicians and non-musicians. The lack of superiority of musicians over non-musicians in the auditory tasks explored in this study is explained in terms of a listening strategy known as casual listening mode, which is a basis for auditory orientation in the environment.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more