Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 7
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The paper presents an overview of linearization methods of the non-linear state equation. The linearization is developed from the point of view of the application in the theoretical electrotechnics. Some aspects of these considerations can be used in the control theory. In particular the main emphasis is laid on three methods of linearization, i.e.: Taylor’s series expansion, optimal linearization method and global linearization method. The theoretical investigations are illustrated using the non-linear circuit composed of a solar generator and a DC motor. Finally, the global linearization method is presented using several examples, i.e. the asynchronous slip-ring motor and non-linear diode. Furthermore the principal theorem concerning the BIBS stability (bounded-input bounded state) is introduced.
Go to article

Abstract

Okres drugiej wojny światowej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych w dziejach norweskiej floty handlowej. Norweski fracht morski dzięki swemu zaangażowaniu w morskie transporty i płynącym stąd dochodom umożliwiał działalność norweskiego rządu na emigracji, a także, wobec niewielkich sił zbrojnych Norwegii, stanowił rzeczywisty wkład w działania wojenne Norwegów. Jednakże zanim tonaż ten dostał się pod zarząd norweskich władz państwowych, należało wpierw ochronić norweską flotę handlową przed zakusami nie tylko III Rzeszy, ale i aliantów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działań norweskich dyplomatów, a także rządu norweskiego, zmierzających do wprowadzenia norweskiej floty handlowej w służbę państwa norweskiego, a następnie aliantów. Omówiono więc założenie Nortraship, największej organizacji żeglugi morskiej podczas drugiej wojny światowej, wraz z towarzyszącymi temu przesłankami, oraz wydanie, jak i okoliczności przygotowania Tymczasowego rozporządzenia ze Stuguflåten, na mocy którego rząd norweski zarekwirował rodzimy fracht morski. Zasięg chronologiczny prezentowanej pracy obejmuje okres od 9 kwietnia 1940 r., a więc od niemieckiej agresji na Danię i Norwegię, do 26 kwietnia, czyli założenia norweskiej organizacji żeglugowej Nortraship.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more