Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The focus of the study was on the dynamics of the variation in the population of copiotrophic and oligotrophic bacteria and actinobacteria as well as the level of acid and alkaline phosphatase activities taking place during pine bark composting, depending on the application of different organic admixtures and the Effective Microorganisms microbiological preparation as well as variation in pH values and temperature. Above all, the trend in the variation in the population of microorganisms under analysis and enzymatic activity depended on the type of admixture applied to the composted pine bark. Apart from that, the course of microbiological activity was also influenced by temperature variation, which resulted from the course of the composting process. The results obtained in the experiment proved that the admixture of PGM (plant green matter) to the composted prisms had stimulating influence on the microbiological indexes under analysis.
Go to article

Abstract

Popularyzacja i rozwój odnawialnych źródła energii są głównymi celami realizowanej obecnie europejskiej oraz polskiej polityki energetycznej. Wzrost liczby niskoemisyjnych instalacji, korzystających z alternatywnych nośników energii ma nie tylko zagwarantować zwiększenie poziomu dywersyfikacji źródeł energii, lecz również zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki temu możliwe będzie również zwiększenie konkurencyjności na rynku energii oraz efektywności energetycznej, a dodatkowo – ograniczenie szkodliwego oddziaływania sektora energetyki na stan środowiska przyrodniczego. Coraz większy popyt na energię elektryczną, jak i wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa przyczyniają się do rozwoju instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym systemów fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych. Jednakże przyłączanie alternatywnych jednostek wytwórczych do krajowego systemu elektroenergetycznego jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym, narażonym na wiele utrudnień. Jedną z najczęściej spotykanych barier są niejasne zapisy prawne i administracyjne, które, także ze względu na swoją niestabilność, stawiają inwestorów z branży OZE w niepewnym położeniu. Brak odpowiednich instrumentów finansowych powoduje, że właściciele, zwłaszcza tych większych instalacji, muszą realizować swoje projekty wykorzystując własne nakłady pieniężne, co jest często czynnikiem zniechęcającym do inwestowania w tego rodzaju instalacje. Ponadto nienajlepszy stan techniczny majątku sieciowego oraz bariery urbanistyczne uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej zwłaszcza na duże odległości od Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). W niniejszym artykule przybliżono problemy, z jakimi zmagają się polscy inwestorzy, chcący przyłączyć instalację OZE do systemu elektroenergetycznego. Analizę przeprowadzono na podstawie przyłączeń instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych do sieci energetycznej.
Go to article

Abstract

The substrates to biogas production in anaerobic digestion, except plant materials, can also be animal feces and manure. It should be highlighted that Poland is one of leaders in the European Union in animal breeding. However, there is no precise data in the literature on the potential of biogas production from animal feces in this country. The aim of the paper was to analyze the biogas production potential from manure in Poland. The aim of work included anaerobic digestion research following materials: cow manure, pig manure, poultry manure and sheep manure. In the next step, based on the obtained results of the biogas yield, energy potential calculations were made. The methane yield for the investigated feedstock materials in the batch culture technology was performed following the internal procedures developed based on the adapted standards, i.e. DIN 38 414-S8 and VDI 4630. Animal wastes were obtained from the Agricultural Experimental Stations of Poznan University of Life Sciences (Poznan, Poland). On a base of achieved results it was concluded that tested substrates have a high energy potential (approx. 28.52 GWh of electricity). The largest potential for electricity production was found in chicken manure (about 13.86 GWh) and cow manure (about 12.35 GWh). It was also shown which regions of Poland have the best chance for development of agriculture biogas plants (Wielkopolskie and Mazowieckie voivodships) and where the potential is the least (Lubuskie and Opolskie voivodeships).
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more