Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 5
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Recently there has been a significant debate about the possible implementation of a centralized capacity mechanism in Poland. Despite the fact that capacity adequacy is currently being discussed at the national level as a long-term issue, the lack of sufficient capacity and insufficient demand flexibility has already been observed on a number of occasions. In July 2016, the Polish Ministry of Energy expressed its support for the implementation of a market-wide capacity mechanisms. In view of these recent events, the aim of this paper is to shed some light on the possible implementation of a capacity market in Poland. The paper presents a brief overview of the key problems that the Polish power sector faces and provides a comparative analysis between some of the main elements of the Polish capacity market proposal and the GB capacity market.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Natural resources and the extractive industries play a central role in the economy of developing countries and the lives of nearly half of the world’s population. The increasing demand for oil, gas, and mineral resources has led some countries to prioritize the extractive industries; yet, there is growing empirical evidence that in some cases governments have neglected other sectors of the economy, making them highly dependent and vulnerable to volatile commodity prices. Latin American countries face the challenge of changing their model of primary-export specialization and move away from their dependence on natural resource-intensive exports in order to avoid being vulnerable to commodity cycles. In this context, given the limited literature available on measuring the dependence on the extraction of oil, gas and minerals of the Ecuadorian economy, the objective of this article is to twofold. First, to provide a snapshot of the historical and current situation of Ecuador’s natural resource dependence. Second, to estimate the Extractives Dependence Index (EDI) scores for Ecuador for the years 2003 to 2017. The EDI is a generally accepted method for measuring a country’s aggregate dependence on natural and mineral resources. Based on the EDI scores obtained, we analyze the variation of this indicator and investigate the effect of extractives dependence on the Ecuadorian economy. Results show that despite the government’s significant efforts to diversify Ecuador’s economy, the country has a persistent dependence on the extractive sector.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wyniki prowadzonych w ostatnim czasie badań empirycznych wskazują, że rozprzestrzenianie praw własności intelektualnej (Intellectual Property – IP) oraz fragmentacja praw patentowych wśród różnych posiadaczy patentów stwarzają bariery dla innowacji oraz powodują utrudnienia w komercjalizacji odkryć naukowych. Prawnicy i ekonomiści zasugerowali, że ze względu na rosnącą liczbę zgłoszeń patentowych, ograniczone zasoby w urzędach patentowych na całym świecie oraz brak wystarczającego czasu na uzupełnienie aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, osoby odpowiedzialne za ich weryfikację nie były w stanie przeprowadzić szczegółowych badań patentowych. Ponadto wyniki przeprowadzonych badań wskazują na powiązanie rosnące liczby nakładających się praw własności intelektualnej do tzw. tragedii prywatnego zawłaszczenia i koncepcji chaszczy patentowych. Przeprowadzono wiele badań w celu opracowania narzędzi i miar, które mogłyby zweryfikować występowanie chaszczy patentowych oraz lepiej zrozumieć społeczny i ekonomiczny wpływ właścicieli fragmentarycznych praw patentowych. Problem chaszczy patentowych jest istotny dla sektora energetycznego, ponieważ staje się on coraz bardziej innowacyjny. W konsekwencji kwestia chaszczy patentowych może w znacznym stopniu wpłynąć na jego długoterminowy rozwój. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd literatury dotyczącej pojęcia chaszczy patentowych oraz omawia wybrane czynniki powodujące wzrost udziału chaszczy patentowych. Ponadto w artykule omówiono najnowsze osiągnięcia w odniesieniu do mierników chaszczy patentowych oraz metod ich identyfikacji.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji