Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

When we look at the history of AGH – University of Science and Technology, recognized as one of the best universities in the country, we find that for that success many people worked for several dozen years. However, the subjects, the methodology and directions of their work were shaped by units – outstanding personalities of science. Just to mention, among others Professors Stanisław Zuber, Władysław Takliński, Witold Budryk, Maksymilian Tytus Huber and Władysław Bogusz. These people have shaped our institution, marked its new path of development and permanent place in the history of Polish and world science. To belong to such a group is a great ennoblement, for which one works out for his entire life. Undoubtedly, such personality was also Professor Zbigniew Witold Engel, to whom we said goodbye on November, 6th, 2013, in the St. Clement’s church in Wieliczka. Professor was born on April 1, 1933, in Zawady near Zhovkva in the province of Lviv. After graduating from Jan Matejko Middle and High School in Wieliczka in 1950 earned a matriculation certificate. Then he began his studies at the Department of Communications of Polytechnic Departments of Academy of Mining and Metallurgy and involved with our university for the next 63 years. October 1, 1952 the Department of Mechanics of the University of Mining and Metallurgy was created, and soon after began professor’s adventure that was the work of science, education and organization. The history and fate of our university are inextricably linked with the person of professor who practically since the very beginning of the Faculty supported it in all areas of its activities, and has always actively participated in academic life.
Go to article

Abstract

Obowiązująca dyrektywa IED, a co za tym idzie bardzo rygorystyczne wymagania względem rtęci (Hg) stawiane przez BAT/BREF, zmuszają polską energetykę do poszukiwania nowych wydajnych technologii oczyszczania spalin z gazowych jej form. Obecnie żadne z metod pierwotnych ani wtórych usuwania związków Hg w kraju nie jest w stanie sprostać tym restrykcjom. Wymagań tych nie spełniają nawet powszechnie stosowane metody z wykorzystaniem węgla aktywnego modyfikowanego bromem lub jodem czy też nowoczesne metody stosowane w innych krajach wykorzystujące moduły polimerowe. Związane jest to z dużym zanieczyszczeniem rtęcią paliw kopalnych stosowanych w krajowej energetyce. Dlatego też w ramach projektu pt. „Hybrydowe układy adsorpcyjne do redukcji emisji rtęci z zastosowaniem wysokoefektywnych komponentów polimerowych”, akronim HYBREM, podjęte zostały próby zbudowania innowacyjnej linii technologicznej łączącej kilka technik oczyszczania spalin ze szkodliwych związków rtęci. Do budowy instalacji pilotażowej wykorzystano technologie bazujące na modułach polimerowych oraz iniekcji różnych sorbentów stałych. Zaletą budowanej instalacji będzie jej mobilność, przez co może być testowana na różnych obiektach energetycznych. Otrzymane wyniki oczyszczania spalin przy użyciu zaprojektowanej instalacji pilotażowej pozwolą określić czy zbudowany prototyp jest efektywny w każdych warunkach dla polskich elektrowni opalanych węglem. Wiedza na ten temat pozwoli efektywnie rozwinąć technologie przemysłowe pod kątem oczyszczania spalin z rtęci spełniając jednocześnie wymagania stawiane przez konkluzje BAT/BREF.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more