Details

Title

The Types of Covenants in Bond Issuance Programs of Mining Industry Companies

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2016

Volume

vol. 32

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2016

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Sierpińska (2013), i Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 141. ; Reisel (2014), On the value of restrictive covenants : Empirical investigation of public bond issues, Journal of Corporate Finance, 27, 251, doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2014.05.011 ; Tomo (2011), Intangible Asset Market Value Study Ocean www pwc pl webinaria, Online, 15, 02. ; Bazzana (2014), Bazzana i in i The role of covenants in bond issue and investment policy The case of Russian companies DEM Discussion Papers Universita Degli Studi di Trento http web unitn it files download demdp pdf, Online, 25, 27419. ; Ustawa (2003), lutego roku Prawo upadłościowe i naprawcze Dziennik Ustaw z roku poz Tekst jednolity roku www prawo legeo pl, Online, 28, 1. ; Ustawa (1964), dnia listopada roku Kodeks postępowania cywilnego z późn zm Dziennik poz Tekst jednolity roku www prawo legeo pl, Online, 17, 101.

DOI

10.1515/gospo-2016-0014

×