Details

Title

Optimizing The Performance Of High-Pressure Grinding Roll Based Ore Enrichment Circuits / Optymalizacja Pracy Układów Przeróbki Mechanicznej Rud Opartych Na Wysokociśnieniowych Prasach Walcowych

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0031-1

×