Details

Title

Sterowanie relacjami partnerskimi w przedsięwzięciach budowlanych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego . = Controlling partnering relations in construction operations using fuzzy reasoning

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2015

Numer

No 3

Authors

Keywords

przedsięwzięcia budowlane ; system sterowania ; wnioskowanie rozmyte ; model Mamdaniego ; relacje partnerskie ; construction projects ; control system ; fuzzy reasoning ; Mamdani model ; partnering relations

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

89-104

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2015

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×