Details

Title

Modelowanie niezawodności w pewnych zagadnieniach stateczności sprężystej z wykorzystaniem uogólnionej stochastycznej metody elementów skończonych . = Reliability modeling in some elastic stability problems via the Generalized Stochastic Finite Element Method

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2011

Numer

No 3

Authors

Keywords

stability analysis ; perturbation method ; Stochastic Finite Element Method ; Response Function Method ; reliability indicator ; elastic buckling

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

275-295

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

30.09.2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×