Details

Title

Zrównoważone systemy transportowe w kontekścieefektów zewnętrznych/<br />Sustainable Transport Systems in the Context of External Effects

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×