Details

Title

Recykling terenówjako narzędzie zrównoważonej gospodarki terenami w miastach/<br />Recycling of Urban Areas as a Tool for Sustainable Land Management

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 254

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×