Details

Title

Ľubor Králik, Stručný etymologický slovník slovenčiny. – Bratislava: VEDA ; Vydateľstvo SAV Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2015.

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2016

Numer

No LXV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588
×