Details

Title

Despatialization as an Instrument of Territorial Development

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2019

Numer

No 273/274

Authors

Keywords

Despatialization ; flow economy ; information society ; spatial economy ; territorial development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

19-28

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.10.21

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×