Details

Title

Jubileusz prof. Giovanniego Goriniego i konferencja naukowa w Padwie

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

297

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0043-5155
×