Details

Title

Recenzje: Zuzana Holečková, České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. VI/1 Nevládní tolarové ražby. Ražby slezských knížectvi, Praha 2010, s. 311, ISBN 978-80-7036-274-7.

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

276-278

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×