Details

Title

Recenzje: Studia Numismatica Albaruthenica, vol. I, 2011, wyd. Medysont, Minsk, 184 s.

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2013

Volume

Rok LVII

Numer

Zeszyt 1-2 (195-196)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

260-262

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2013

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×