Details

Title

Spiral of linguistic evolution in the spiral of linguistic theory

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2019

Volume

No LXVIII

Authors

Keywords

Polish language ; Macedonian language ; Slavic languages ; linguistic evolution

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

214-221

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.11.28

Type

Review / Artykuł przeglądowy

Identifier

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2019.130022

×