Details

Title

Antoni Furdal (1928–2019)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2019

Volume

No LXVIII

Authors

Keywords

Antoni Furdal ; Polish studies ; Slavic studies ; general linguistics

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

3-11

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.11.28

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0080-3588

DOI

10.24425/rslaw.2019.130010

×