Details

Title

Spis treści - Contents

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0079-3507
×