Details

Title

The media and Auschwitz. A review of Paweł Greń" Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz--Birkenau w dyskursie prasowym" [Memory and the Media: Commemoration of the Liberation of the Auschwitz-Birkenau Concentration Camp in the Discourse of the Press], Kraków 2017

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2019

Volume

t.22

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

99-106

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2019.04.15

Type

Review / Artykuł przeglądowy

Identifier

ISSN 1509-1074

DOI

10.24425/rhpp.2019.126648

×