Details

Title

Beauty and Energy – the Values within the Development of Contemporary Urban Residential Environment

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Authors

Keywords

Contemporary living environment ; HOPU-S URBACT II ; urban form

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

8-15

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.01.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×