Details

Title

Uber jako socjo-techniczna sieć. Zastosowanie teorii aktora-sieci do analizy pracy platformowej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2019

Numer

No 4

Authors

Keywords

teoria aktora-sieci ; praca platformowa ; Uber ; socjologia pracy ; IDI

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

245-272

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

29.11.2019

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/sts.2019.126162

×