Details

Title

Janusz A. Rieger, Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisków terenowych Stefana Hrabca, Warszawa, Wydawnictwo: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, t. 1, ss. 285, t. 2, ss. 590

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

731-733

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.01.02

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×