Details

Title

Mine, Ours, Whose? – The Perception of a City as Commons

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Commons ; local development ; local self-government

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

275-283

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×