Details

Title

Social Capital as a Factor Determining Territorial Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Social capital ; social capital impact

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

151-163

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×