Details

Title

Spis treści

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 179

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Spis treści / Contents

Identifier

ISSN 0079-3507
×