Details

Title

Ideologiczne elementy nazewnicze w toponimii miejscowości niemieckich w ZSRR lat 20. i 30. XX wieku. Część II. Ojkonimia radziecka na obszarach wiejskich zamieszkałych przez Niemców . = = Ideological Naming Elements in the Toponyms of German Towns in the USSR in the 1920s and 30s. Part II. Soviet Oekonomy in Rural Areas Inhabited by Germans

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2018

Volume

vol. LXVII

Numer

No 3

Authors

Keywords

Soviet oekonymy of the 20s and 30s ; oekonymy in rural areas inhabited by Germans

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

505-515

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2018.10.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0037-6744
×