Details

Title

Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów wydobywczych wzmocnionych cementem do modernizacji obwałowań przeciwpowodziowych

Journal title

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Yearbook

2017

Numer

Nr 101

Authors

Keywords

odpady wydobywcze ; wzmocnienie odpadów wydobywczych ; obwałowanie przeciwpowodziowe

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

347-360

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Date

2018.10.24

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2080-0819
×