Details

Title

Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

Krakow ; city self-government ; city districts ; city residents

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

159–173

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×