Details

Title

Internalizacja ekonomicznych efektów zewnętrznych na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl. Przykład krakowskiego obszaru metropolitalnego

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

urban sprawl ; external economic effects ; commuting costs ; Krakow Metropolitan Area

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

67-81

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×