Details

Title

Wybrana problematyka z zakresu zabytków nieruchomych w dokumentach planistycznych

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2018

Numer

No 270

Authors

Keywords

immovable monument ; planning documents ; National Heritage Board of Poland

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

54-66

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.09.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×