Details

Title

Sprawozdania z działalności zespołów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0137-9585
×