Details

Title

Zasób mieszkań i jego wymiar publiczny w roli infrastruktury trwałego rozwoju

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 178

Authors

Keywords

housing stock ; public dimension ; structural crisis of capitalism ; sustainable development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×