Details

Title

Polityka lokalna i regionalna w świetle depopulacji – na przykładzie województwa śląskiego

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 178

Authors

Keywords

demographic ageing ; depopulation ; development strategy ; Katowice ; local policy ; regional policy ; Silesian Voivodeship

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×