Details

Title

Narzędzia samoregulacji mediów w Polsce i innych wybranych krajach europejskich. Historia i współczesność

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2018

Volume

t.21

Numer

z.2

Authors

Keywords

samoregulacja ; media ; system medialny ; odpowiedzialność mediów

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Date

2018.07.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×