Details

Title

Bezład przestrzenny a zasoby informacji o stanie planowania przestrzennego w Polsce

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym

Numer

cz.2 Koszty chaosu przestrzennego

Authors

Keywords

monitoring ; regional statistics ; spatial disorder ; spatial planning

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×